RELEASE 14-09-08 på Kakafon records
 

1. Åsa hittar
2. Väskan
3. Åsa lirar
4. Jag är på väg

5. På artonhundratalet
6. Åsa språkar
7. Ta det cool kompis

8. Åsa tuffar
9. Rallarna
10. Åsa hjular
11. Stig ombord
12. Åsa kollar
13. Trolla med bluesen

14. Träsket
15. Åsa läser
16. Det finns bara en sak

17. Åsa undrar
18. Träskbandet